Termeni și Condiții

Identificarea comerciantului

Site-ul www.theartisan.online, denumit în continuare “TheArtisan.Online”, este deţinut şi administrat de societatea SC Artisan Elite S.R.L., denumit în continuare “The Artisan”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 30922479, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J24/1013/19.11.2012, cu sediul în Sat Sîrbi, Com. Fărcașa, Str. Independenței, Nr. 4-6, Jud. Maramureș. Tel.: 0733 999 009.

Navigarea pe site-ul TheArtisan.Online urmată de Comandă echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

TheArtisan.Online îşi rezerva dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergentă sau neînţelegeri între TheArtisan.Online şi Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul Comenzii.

 1. Definiţii

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul TheArtisan.Online și care obține acces la conținutul de pe site, prin mijloace de comunicare puse la dispoziție de către TheArtisan.Online (electronic, telefonic etc.), inclusiv prin intermediul unui CONT.

Cont – un ansamblu alcătuit dintr-o adresă de email și o parolă, care permite unui singur utilizator accesul la anumite zone restricționate ale site-ului, prin care se face accesul la servicii.

Client – persoana fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

Produse şi Servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Comerciant, Clientului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Comerciant şi Client prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse şi Servicii şi să facă plata acestora.

Comerciant– societatea SC ARTISAN ELITE SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 30922479, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J24/1013/19.11.2012, cu sediul în Sat Sîrbi, Com. Fărcașa, Str. Independenței, Nr. 4-6, Jud. Maramureș. Tel.: 0733 999 009.

Contract – o Comandă confirmată de către Comerciant, prin care Comerciantul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor Produse şi Servicii.

Curier – orice persoană de drept public său privat care prestează servicii de curierat rapid.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic – email, sms, asupra produselor/serviciilor sau promoțiilor desfășurate de către TheArtisan.Online

 1. Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului TheArtisan.Online, incluzând: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea SC ARTISAN ELITE SRL şi a furnizorilor săi şi este aparat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul THE ARTISAN a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. TheArtisan.Online şi logo-ul TheArtisan.Online sunt mărci înregistrate ale SC ARTISAN ELITE SRL.

SC ARTISAN ELITE SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului TheArtisan.Online în scopuri.

Utilizarea pe TheArtisan.Online a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclama pentru compania respectivă. TheArtisan.Online nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuita pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

 1. Limitări ale responsabilităților

Toate informațiile pe de TheArtisan.Online sunt publicate cu scop informativ și nu înlocuiesc sfaturile sau prespicțiile medicului dvs. sau a farmacistului. Informațiile disponibile pe acest site nu trebuie folosite cu rolul de a diagnostica anumite probleme de sănătate. Vă rămâne responsabilitatea de a citi cu atenție fiecare prospect al produselor cumpărate. Dacă suferiți sau credeți că aveți anumite afecțiuni medicale, vă recomandăm să consultați un medic specealist.

SC ARTISAN ELITE SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul TheArtisan.Online, acestea fiind puse la dispoziţia THE ARTISAN de către furnizori. De asemenea, SC ARTISAN ELITE SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informaţiile incluse pe TheArtisan.Online au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care Comerciantul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţă Comerciantului la adresa info@TheArtisan.Online, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

TheArtisan.Online îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia că fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

TheArtisan.Online, în calitate de organizator al campaniilor promoţionale, nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate şi îşi rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziţie ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar TheArtisan.Online nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 1. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului TheArtisan.Online pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbura în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încălca drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu TheArtisan.Online, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. TheArtisan.Online nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă TheArtisan.Online şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publică, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

THE ARTISAN este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul xxx03.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele şi prenumele, telefon, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe TheArtisan.Online, va primi comunicări comerciale din partea TheArtisan.Online doar în măsura în care şi-a dat consimţământul expres, selectând opţiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale. TheArtisan.Online va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, TheArtisan.Online are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe TheArtisan.Online, informarea Clienţilor privind evoluţia şi starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată că aceste date să fie incluse în baza de date a TheArtisan.Online şi cu utilizarea şi prelucrarea de către TheArtisan.Online, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresă justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către sediul THE ARTISAN.

Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

În cazul în care Clientul îşi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către TheArtisan.Online şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

TheArtisan.Online nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ţine răspunzător pe TheArtisan.Online pentru niciun fel de prejudiciu.

 1. Inregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul TheArtisan.Online, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. TheArtisan.Online poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau foloseşte serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.

 1. Prețul

Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau încasare aferente. Preţurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului TheArtisan.Online sunt exprimate în Lei şi conţin T.V.A., în conformitate cu reglementările normative.

TELEFONUL CONSUMATORILOR 0219551 www.anpc.gov.ro

 1. Comanda

Pentru o comandă rapidă, Utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere şi modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reţinute şi folosite pentru fiecare Comandă. Aceste setări pot fi modificate oricând.

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (Comanda întârziată, transmisă greşit etc).

TheArtisan.Online nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord că un reprezentant TheArtisan.Online să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunţa că produsele au fost expediate.)

TheArtisan.Online poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

 • eşuarea / invalidarea tranzacţiei online;
  •neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacţiei;
  • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
  • activitatea Clientului poate produce daune site-ului TheArtisan.Online /partenerilor;
  • livrări consecutiv eşuate;
  • alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid şi că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru că informaţia prezentată pe acest site să fie exactă şi corectă, TheArtisan.Online nu poate fi răspunzătoare de inexactităţi care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii şi utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situaţii şi pentru motive justificate, TheArtisan.Online îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situaţii TheArtisan.Online va anunţa Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Comerciantului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

Contractul se considera încheiat între Client şi TheArtisan.Online în momentul primirii de către Client de la TheArtisan.Online, prin intermediul poștei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către TheArtisan.Online, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt şi să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 30 zile de la data la care TheArtisan.Online a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Clientul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

 1. Facturare – plăți

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Comerciantul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

TheArtisan.Online vă pune la dispoziție următoarele metode de plată a comenzilor:

1Ramburs (numerar) la primirea coletului

 Achitați valoarea comenzii la curier pe baza unei chitanțe eliberate de către acesta, în momentul livrării coletului.

 Pentru persoanele fizice, limita de plată este de 10.000 RON pe zi, iar pentru cele juridice de 5.000 RON pe zi.

2. Plata online cu cardul.

• Puteți efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumnevoastră în condiții de siguranță deplină prin procesatorul https://netopia-payments.com/

• Cardurile acceptate la plată sunt VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO.

• Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele Netopia.

• Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că Netopia nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în siguranță.

• Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Pentru plata cu cardul, tranzacția va aparea pe extrasul de cont cu numele The Artisan Online.

3. Plata prin OP (ordin de plată) – transfer bancar

• În cazul în care alegeți să plătiți prin OP, după selectarea acestei opțiuni veți primi un e-mail cu datele bancare și contul în care să efectuați plata.

 Plata prin OP se face în baza facturii proforme emisă după confirmarea disponibilității produselor de către un operator, factura proformă este valabilă 2 zile de la emitere.

• Livrarea produselor se efectuează după intrarea sumei aferente în contul SC Artisan Elite SRL.

 Pe ordinul de plată trebuie menționat numărul facturii care v-a fost emisă.

 1. Livrarea

Produsele sunt livrate în termen de 24 – 48 de ore de la recepţionarea comenzii. Comenzile efectuate sâmbătă sau duminica vor fi procesate în cursul zilei de luni.

Între înregistrarea Comenzii şi preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului şi se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăşi termenul maxim prevăzut mai sus.

Atenţie! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), SC ARTISAN ELITE SRL va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar SC ARTISAN ELITE SRL va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Pentru produsele care nu se afla în stoc, Clientul este de acord că SC ARTISAN ELITE SRL să livreze un produs cu calităţi şi preţ echivalente cu cele solicitate. Dacă Clientul îşi exercita dreptul de denunţare unilaterală a contractului în termen de 30 de zile de la primirea produselor, cheltuielile de returnare a produselor sunt în sarcina SC ARTISAN ELITE SRL.

10.1 Condiţii de livrare

La solicitarea TheArtisan.Online sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Comerciant.

În cazul în care Clientul se afla în imposibilitatea recepţionarii Comenzii în mod personal, Comandă va fi lăsată la adresa precizata doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani şi doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplineşte condiţiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa şi ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obliga să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferenta unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către TheArtisan.Online, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

10.2 Recepţia produselor

Clientul se obliga să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier sau Poşta Română la livrarea produselor comandate, la care este anexat şi bonul fiscal ce conţine toate informaţiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preţ). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaşte primirea în bune condiţii şi în totalitate a produselor Comandate.

 1. Vouchere / cupoane / coduri promoţionale

11.1 Prevederi generale

Voucher = cod promoţional, cupon promoţional.Valoarea fiecărui voucher este specificata pe acesta.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher şi are diverse cerinţe pentru a fi valid şi aplicabil. Vă rugăm să verificaţi cu atenţie toate detaliile şi informaţiile de pe voucher astfel încât discountul să vă poată fi acordat.

Taxele de transport şi manipulare se aplică oricărui produs achiziţionat, indiferent de valoare dacă în promoţii, regulamente etc nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziţie a unor produse, taxele de transport, manipulare etc se aplică de asemenea şi acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepţia cazului în care se convine altfel.

Orice articol, indiferent de promoţie va avea o valoare minimă, TheArtisan.Online nu poate comercializa produse cu valoare zero.

Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcţie de promoţie.

 • Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite pe site-ul www.TheArtisan.Online;
 • Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule;
 • Voucherele nu sunt destinate revânzării şi nu pot fi convertite în bani;
 • Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse;

Toate prevederile referitoare la fraudă, menţionate pe site-ul www.TheArtisan.Online sunt pe deplin aplicabile în ceea ce priveşte fraudarea legată de vouchere iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoştinţa organelor abilitate.

11.2 Condiţii de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresă de IP/de pe aceeaşi adresă.

Orice promoţie la care se aplică vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoană fizică său persoana juridică (identificat ca şi client / utilizator / uşer).

Fiecare voucher este limitat la o singură utilizare şi are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum se va menţiona în termeni şi condiţii aferente.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoţii/oferte cu excepţia celor strict menţionate în oferta respectivă.

În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul şi pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoţiei nu au fost achiziţionate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai că reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplica numai produselor/categoriilor menţionate în mod expres că fiind eligibile în promoţie.Ofertele promoţionale nu se pot cumula în aceeaşi comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comanda.

În cazul comenzilor care conţin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependenţă de valoarea ponderată a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare şi alte servicii.

Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comandă plasată în trecut.

11.3 Anulare, refuz, retur comanda

În cazul returnării produselor achiziţionate cu voucher, discountul acordat va putea fi reţinut din valoarea returului.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnata integral, clientului i se va returna integral suma plătită iar voucherul îşi va pierde valabilitatea şi nu va putea fi reactivat.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher şi conţine mai multe produse este anulată, respinsă sau returnata parţial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse rămase în comanda dacă valoarea comenzii nu respecta condiţiile ofertei/promoţiei. TheArtisan.Online nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comandă cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.

 1. Politica de retur. Dreptul de retragere

12.1. Renunţarea la cumpărare și returul

Potrivit ordonanței O.U.G. nr. 34/2014, orice client are dreptul de a returna produsul cumpărat, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea coletului.

Solicitările de retur se notifică la adresa de e-mail info@TheArtisan.Online sau la numărul de telefon 0733 999 009.

SC The Artisan SRL va înapoia contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil de la primirea produsului returnat.

Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a acesteia.

Procedura de retragere din contract

Exercitarea dreptului de retragere

Consumatorul informează SC ARTISAN ELITE SRL cu privire la decizia de retragere din contract, notificând în scris sau telefonic că renunță la cumpărare. 

Produsele pentru care nu se acceptă retur:

 • Produse desigilate;
 • Produse care prezintă lovituri sau sunt incomplete (fără accesorii sau documentele aferente);
 • Produsele care au termen de valabilitate scurt, se deteriorează ușor și cele care sunt sensibile la condițiile de temperatură

Procedura de retur

 1. Mai întai de toate, se va face intenția de retur printr-o sesizare scrisă sau verbală prin următoarele metode:
 • Prin intermediul adresei de email: info@TheArtisan.Online
 • Telefonic: 0733 999 009.
 • La sediul companiei noastre: Sat Sîrbi, Com. Fărcașa, Str. Independenței, Nr. 4-6, Jud. Maramureș.

Solicitarea de retur trebuie să conțină următoarele informații:

 • Nume/prenume;
 • Adresă de livrare;
 • Adresă de email/nr. de telefon;
 • Numărul facturii;
 1. Un operator de la TheArtisan.Online va face o solicitare de preluare a coletului de retur de la adresa specificată de client, de către una din firmele de curierat cu care colaborăm;

Ulterior, se va stabili o zi pentru preluarea coletului de retur de către curier de la adresa clientului.

Clientul va preda curierului coletul cu produsele achiziționate, împreună cu toate documentele aferente primite.

Suma achitată de client va fi rambursată, în 14 zile calendaristice de la primirea integrala a coletului de retur. Din aceasta sumă se vor reține taxele de transport aferente returului.

Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de maxim 14 de zile de la acceptarea returului. 

Cheltuielile de transport vor fi suportate în totalitate de către client.

Situații în care costul transportului va fi suportat de către TheArtisan.Online

 • Produsul livrat nu corespunde specificaţiilor din site. Puteţi solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii (în cazul în care produsul nu mai este disponibil).
 • Produs în colet deteriorat. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, vă recomandăm să refuzaţi recepţia lor. Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat şi se poate întocmi un proces verbal împreună cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menţionată starea coletului din momentul livrării.
 • Produse livrate greşit. În cazul în care s-a livrat alt produs decât cel comandat.
  Costurile de retur pentru situaţiile prezentate mai sus (nu şi în cazul renunţării la cumpărare) cad în sarcina magazinului nostru.

Solicitările de retur se notifica pe site-ul nostru la adresa de e-mail info@TheArtisan.Online sau prin prezentarea la sediul SC ARTISAN ELITE SRL cu produsul respectiv în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

Returnarea produselor la sediul SC ARTISAN ELITE SRL se poate face de luni până vineri în intervalul 09:30 – 17:30.

Menţiune: În toate cazurile de mai sus, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original şi însoţite de toate accesoriile şi documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor poate duce la refuzarea returului.

 1. Forţa majoră

Niciuna dintre părţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.

Dacă în termen de 14 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forţa majoră va fi probata conform legii.

 1. Soluţionarea conflictelor. Sesizări și reclamații.

Pentru orice sesizare sau  reclamație ne puteți contacta telefonic 0733 999 009, sau prin email la adresa: info@TheArtisan.Online. Orice conflict apărut între TheArtisan.Online şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eşuează se apelează la instanţele româneşti competente de la domiciliul Clientului. Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea romană. 

 1. Litigii.

Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea siteului TheArtisan.Online şi/sau al oricărui conţinut trimis de către TheArtisan.Online Utilizatorului/Clientului prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puţin cu prevederile “Termeni şi condiţii”. Orice neînțelegere sau dispută cu referire la prezenţele Termeni şi Condiţii care ar putea să apară între Utilizator/Client și TheArtisan.Online sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă, părţile depunând toate eforturile necesare în acest sens. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţă competentă de la sediul TheArtisan.Online, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prezentul document a fost redactat şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia romană.

 1. Fraudă

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat şi care expira după o perioadă predefinita, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului TheArtisan.Online îşi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienţilor TheArtisan.Online, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor TheArtisan.Online, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 1. Garanția de conformitate

SC ARTISAN ELITE SRL are obligația de a livra produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, indiferent de forma în care se încheie, scris sau verbal. Toate produsele comercializate de către TheArtisan.Online sunt noi și provin de la producători autorizați. De asemenea, aceastea beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale.

 1. Dispoziţii finale

TheArtisan.Online îşi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum şi orice conţinut cu notificarea prealabilă a Utilizatorului sau Clientului, acesta urmând a-şi exprima acordul asupra modificărilor, în cel mult 3 zile. În cazul în care clientul/membrul nu îşi exprima acordul/dezacordul asupra modificărilor, în interiorul termenului de 3 zile, se va interpreta ca acesta şi-a exprimat tacit acordul asupra tuturor modificărilor intervenite asupra prezentelor termeni şi condiţii.

În limita prevederilor Termeni şi Condiţii, TheArtisan.Online nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. Totodată, TheArtisan.Online îşi rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură şi/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Feel the artisan taste of Fruits Icecream

Ingrediente:

1 x allsd 

200 gr x rggdtaa

25 gr x euush

1/2 x aaln ela dee asssd

Mod de preparare:

kjhjj asdkjfg gdfy dasgfyua sdf asdgfu iasyd gfai gsdfasdfgaoef jsjd ghjksfg ljf ghs fjksdf gsjdf hgsfdu gihs fg kfjsdfgsfg j sdfgh sfgsdfgh shdfguhs fg su hfiuhuh9wer8990 hg hrw87h g78wr ghghfds kjhsdf ssbdfhgjbh fb sdghs bdfkjhbg sd fbghsj dfhjgb sdbf kgshkdbfykus fg.

f iwerhohg   greuihguewhrui g  eiwguhuifdkjsghslk dfgjhsjdhfg hsjkdfh sdfhg jsdfh kgslkjdhfg shdfk gjksdhfgj sdjhfgjhdhfsgh s  skdjfh g

Onfdsfg hbsdyfgshdfh sndfug sndf us unfdg md sfnsud fusnd fungu  gsd fujgs dfgnsdsfngusdf fdsnusudfg ns dfng nsdfusuhgsfd.

ice-cream